Specials

Ingeval u een speciale dekking zoekt voor uw projecten, zoals:

 

 • Weather Downtime Protection
 • Kidnap & Ransom verzekeringen: voor werk en verblijf in probleemlanden (verlaging eigen risico Construction All Risks polis)
 • Deductible Buy Back – (verlaging eigen risico)
 • Gehuurd materieel

 

Dan bent u bij INTRAMAR verzekerd van maatwerk en een pragmatische aanpak.

Aansprakelijkheid

Weather Downtime Protection

Ver uit de kust vraagt constructiewerk om goede weersomstandigheden. Een ruige zee en harde wind maken dat kostbare tijd verloren gaat als het werk komt stil te liggen.
Opdrachtgevers en aannemers zullen dit risico op één of andere manier moeten delen, hetgeen tot lastige onderhandelingen kan leiden.

Hoe zou het zijn als dit probleem kan worden weggenomen?

Met de Weather Downtime Protection dekking nemen verzekeraars het risico van slecht weer over.

 

Hoe werkt het ?

 • U definieert de weervariabelen waardoor het werk wordt opgehouden / komt stil te liggen, meestal een combinatie van weersomstandigheden
 • Kies een maatstaf zoals kritische dagen of een periode
 • Stel de eigen risico periode vast en de uitbetaling voor het overschrijden van de eigen risico periode
 • Aan het einde van de risico periode telt u het aantal dagen tijdverlies op. Uitbetaling van de overschrijding volgt onmiddellijk en vereist geen nadere onderhandelingen over uw claim.

 

Voor wie?

Opdrachtgevers – zodra u het afgebakende weerrisico hebt gedefinieerd kunt u contractonderhandelingen met uw aannemer(s) aangaan zonder rekening te hoeven houden met het weerrisico. Als de bespringen op het werk de premiekosten te boven gaan, biedt WDP u toegevoegde waarde.

Aannemers – zodra u het weerrisico buiten uw contract heeft afgedekt, kunt u concurrerender aanbieden mét meer zekerheid.

Kidnap & Ransom verzekering

De naam van het product is eigenlijk maar een klein deel van ‘de vlag die de lading dekt’.

 

Ontvoering van één of meer medewerkers betekent een enorme druk op uw organisatie. Crisismanagement kan een verlammende uitwerking hebben op de operationele slagvaardigheid van een onderneming.
Onzekere factoren als de toestand van de ontvoerde, tijdsduur en consequenties brengen spanningen met zich mee die niet zijn te vergelijken met welke bedrijfsmatige inspanningen dan ook.

 

In bepaalde gebieden is het risico op ontvoering reëel. Maatregelen om dergelijk geweld te voorkomen zijn essentieel om de geplande werkzaamheden uit te kunnen (blijven) voeren.

 

Mocht uw organisatie onverhoopt worden geconfronteerd met een ontvoering voor losgeld, dan is het goed te weten dat de K&R verzekering recht geeft op de volgende dekking:

 • daadwerkelijke ondersteuning bij onderhandeling met de ontvoerder(s). Een organisatie die hierin is gespecialiseerd neemt het contact met de ontvoerders over en houdt contact met hen tot het moment dat de ontvoering is afgelopen. Het doel is op de eerste plaats de medewerker(s) ongehavend in veilig gebied te krijgen.
 • advisering aan betrokkenen (familie, werkgever) hoe te handelen inzake o.a. communicatie
 • vergoeding van betaald losgeld, tot het verzekerde bedrag

 

Een ontvoering kan met deze verzekering niet worden voorkomen. Echter de professionele aanpak van de hele kwestie, in sommige gevallen langer dan een jaar, wordt in de praktijk bijzonder gewaardeerd.

Deductible Buy Back – (verlaging eigen risico)

Opdrachtgevers in de offshore constructie industrie sluiten voor de risico’s binnen de projecten gewoonlijk een Construction All Risks (CAR) verzekering af.

 

Deze verzekering dekt schade aan het bouwwerk/de constructie/ de leiding, etc. tijdens de bouw, revisie, groot onderhoud, etc. In de offshore energie sector valt hierbij te denken aan het aanpassen reviseren van olie- of gas platforms, onderzeese leidingen, het aanleggen van windfarms, etc.

 

Als (onder)aannemer is het aan te bevelen dat uw werkzaamheden ook verzekerd zijn op de CAR verzekering van de opdrachtgever. In de praktijk is dit vaak het geval. Als u hier niet zeker van bent dan kunnen wij u helpen met een review van contract.

Met name voor grote projecten en door de grote opdrachtgevers is voor zo’n CAR verzekering een hoog eigen risico van toepassing: men dekt zich vooral in voor grote schades en calamiteiten.

 

Eigen risico bedragen van EUR 500.000 of EUR 1.000.000 zijn geen uitzondering.
Belangrijk! In contracten wordt schade die valt onder dit eigen risico soms bij de (onder)aannemers neergelegd. Dit betekent dat schade door u veroorzaakt tot EUR 500K of EUR 1MIO voor úw rekening is! U wilt er vast niet aan denken dat u met één of meer van dergelijke schades wordt geconfronteerd?

 

In samenwerking met gerenommeerde verzekeraars hebben wij hiervoor een oplossing ontwikkeld: wij kunnen dit hoge eigen risico bedrag reduceren tot een bedrag dat de continuïteit van uw onderneming niet in gevaar brengt.

 

Een vrijblijvende offerte maken wij met alle plezier voor u.

Gehuurde equipment/materieel etc.

Als u voor uw werkzaamheden gereedschappen, machines of materieel inhuurt, dan kán het zo zijn dat in de verhuurovereenkomst is opgenomen dat ú opdraait voor schade aan / verlies van de gehuurde zaken.

 

Zeker als equipment wordt ingezet voor offshore gebruik, heeft u misschien niet altijd controle over hoe het transport verloopt, oftewel hoe er met de spullen wordt omgegaan.

 

Bovendien zijn bij transport vaak meerdere partijen betrokken, zoals degene die het hijswerk verricht, de bemanning van de supplier, de truck chauffeur, etc.
Als de schade niet door uzelf is veroorzaakt dan is het in de praktijk vaak erg lastig om de schadeveroorzakende partij te achterhalen. Mocht het wél lukken dan zijn die partijen lang niet altijd aansprakelijk te stellen en blijft u zitten met een schade of verlies die voor uw rekening komt. Los daarvan kunnen zaken ook tijdens het werk beschadigd raken of zelfs verloren gaan: waar gewerkt wordt…

 

Het team van INTRAMAR is goed ingespeeld op het tijdelijk verzekeren van equipment, materieel, etc. ook als er sprake is van huur. Als er veel ingehuurd wordt, dan is het mogelijk een verzekeringsoplossing onder te brengen waar minimale administratieve rompslomp mee gemoeid is.

 

Zo kan gehuurde equipment op doorlopende basis worden verzekerd, zodat u niet voor nare verrassingen komt te staan als het onverhoopt een keer misgaat.

Nieuws Rental equipment
Kunnen wij u ergens mee helpen? Of heeft u vragen? Wij staan voor u klaar.