Privacy

Overzicht

 

Intramar onderschrijft ieders recht op privacy en het recht van individuen om te controleren hoe hun persoonlijke gegevens worden gebruikt, opgeslagen en verspreid. Wij verplichten ons de persoonlijke gegevens die door de gebruikers van de Intramar website worden ingevoerd te beschermen en wij houden ons aan alle relevante wet- en regelgeving gericht op het beschermen van de privacy van onze klanten.

 

Met ‘Persoonlijke Gegevens’ bedoelen wij alle informatie over identiteit, geslacht, contactgegevens en geboortedatum die tezamen of apart een individu kunnen identificeren.

 

Deze beleidsverklaring geeft onze principes weer met betrekking tot persoonlijke gegevens die via onze website verzameld en door Intramar gebruikt worden.

 

Website operator

 

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Intramar, die tevens de data beheerd.

 

Levering van gegevens

 

Alle persoonlijke gegevens die aan Intramar worden verschaft, worden behandeld in overeenstemming met alle wettelijke eisen.

U bent niet verplicht persoonlijke gegevens te verschaffen om deze site te kunnen gebruiken, maar het kan nodig zijn voor de volgende doeleinden:

  • Om een klant account aan te maken waarin persoonlijke gegevens kunnen worden bewerkt en aangepast
  • Om Intramar in staat te stellen adequaat op uw vraag te reageren
  • Om Intramar te helpen haar dienstverlening aan de klant te verbeteren

 

Overdracht van persoonlijke gegevens

 

Af en toe schakelt Intramar derden in om voor u op te treden. Deze derden kunnen toegang tot uw persoonlijke gegevens nodig hebben om de gevraagde diensten te kunnen verlenen. De inzet van andere dienstverleners wordt door Intramar streng gecontroleerd. We vereisen van alle andere partijen dat zij geschikte veiligheidsmaatregelen inzetten om ervoor te zorgen dat verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens beperkt wordt tot de doeleinden zoals gevraagd door Intramar.

 

Beveiliging

 

Intramar verplicht zich uw persoonlijke gegevens te beschermen en ongeoorloofde toegang tot en openbaarmaking van dergelijke gegevens te voorkomen. We hebben procedures opgesteld om alle persoonlijke gegevens die wij verzamelen ten behoeve van onze dienstverlening te beschermen en te beveiligen.

 

Alle persoonlijke gegevens die u aan ons beschikbaar stelt worden opgeslagen in een veilige computeromgeving, beschermd met firewalls tegen ongeoorloofde toegang.

 

Alleen die mensen die geautoriseerd zijn kunnen de persoonlijke gegevens inzien. Intramar medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het omgaan met persoonlijke gegevens hebben beveiligingstraining gevolgd en dienen zich te houden aan ons bedrijfsbeleid en de procedures die verband houden met gegevensbescherming.

 

Wij maken gebruik van XYZ data encryptie om ervoor te zorgen dat informatie die van uw computer naar onze server wordt gestuurd wordt versleuteld, om zodoende te voorkomen dat het tijdens de overdracht gelezen kan worden.

 

Rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

 

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens bent u te allen tijde gerechtigd Intramar te verzoeken toegang te verlenen tot uw persoonlijke gegevens en deze te wijzigen en/of te verwijderen. Indien u een dergelijk verzoek wilt doen, of indien u vragen heeft betreffende ons Privacy Beleid, verzoeken wij u een e-mail te sturen aan: info@intramar.nl, of een brief te schrijven aan: Het Nieuwe Diep 34 A8, 1780 AW Den Helder

 

Voor onze uitgebreide informatie zie; Intramar Persoonsgegevens Informatieblad; 02-2018