Technisch

Ongeacht de locatie, kan voor de uitvoering van projecten bijvoorbeeld een Construction All Risks (CAR) verzekering worden gerealiseerd, waarmee de volgende risico’s kunnen worden afgedekt:

  • verlies van/schade aan materialen, bestemd voor de uitvoering van het werk
  • verlies van/schade aan materieel (werktuigen) bestemd voor de uitvoering van het werk
  • schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever
  • aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de projectwerkzaamheden

 

Het team van INTRAMAR heeft ruime ervaring met het verzekeren van bouw- en constructie-werkzaamheden, zowel ‘droog’ als offshore.

Voor het afdekken van risico’s die voortvloeien uit de inzet van materieel verwijzen wij graag aar onze mogelijkheden voor het verzekeren van uw equipment.

Technisch
Equipment

Transport

Ook voor het transport van uw equipment kan INTRAMAR voor u maatwerk in verzekeringen realiseren. Als er gebruik wordt gemaakt van externe transporteurs, dan wordt niet zelden slechts de vervoerdersaansprakelijkheid van de transporteur als verzekeringsvorm aangeboden.
Ingeval uw kostbare zaken bij transportschade vergoed worden tegen een prijs van enkele euro’s per kilo, dan kan dit eigenlijk alleen maar tot teleurstellingen leiden.

 

Bij transport van equipment, materialen, etc. van uw bedrijf naar een offshore locatie zijn vaak meerdere partijen betrokken en is er sprake van zowel weg- als zeetransport.

 

Wilt u niet afhankelijk zijn van partijen die úw materieel verzekeren zonder werkelijke zeggenschap voor u, als eigenaar? Met een belletje naar INTRAMAR weet u zich verzekerd van deskundig advies.

Onze adviseurs leveren u daadwerkelijk support bij uw projecten.