Wat doen we

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid kent vele gedaanten.
De meest bekende vorm is wettelijke  aansprakelijkheid: aansprakelijkheid die voortvloeit uit de wet.  In de zakelijke werkomgeving kunt u echter ook geconfronteerd worden met contractuele aansprakelijkheid, als een partij schade lijdt door het niet (geheel) nakomen van een overeenkomst.
Omdat de mate van aansprakelijkheid en de hoogte van de schadevergoeding tevoren niet kunnen worden getaxeerd, wordt bij het verzekeren van aansprakelijkheid gewerkt met ronde verzekerde bedragen. Dit kan variëren van EUR 100.000 per aanspraak voor bijvoorbeeld beroepsaansprakelijkheid, tot wel EUR 5.000.000.000 voor de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de eigendom of huur van een vaartuig.

Personeel

Zelfs de inzet van het meest hoogwaardige en kostbare materieel leidt niet tot een optimale uitvoering
zonder het juiste personeel. Of het nu gaat om medewerkers met een vast dienstverband of om ingehuurde krachten als uitzendkrachten, gedetacheerden of zzp-ers, het werk in de olie- & gas en offshore wind industrie vraagt om mensen die verantwoordelijkheid aankunnen en, last but not least mensen die altijd oog hebben voor de veiligheid van henzelf, van collega’s en van de werklocatie.

Personeel
Equipment

Equipment

In de (offshore) energie winning industrie wordt gewerkt met zeer geavanceerd materieel.
Hoge veiligheidsnormen, optimale efficiency, strenge milieueisen en last but not least gebruik in soms extreme omstandigheden vragen om toepassing van de beste materialen.

 

Verzekering van dergelijk materieel, zowel on- als offshore, vraagt om kennis over én ervaring met de industrie. Zo dient er dekking te zijn ingeval van Inhuur, verhuur, op afgelegen locaties, tijdens transport, tussentijdse opslag, verblijf en gebruik in oorlogszones, etc. etc.
Op basis van jarenlange ervaring met het verzekeren van de meest uiteenlopende situaties en daarmee gepaard gaan schades is een set verzekeringsvoorwaarden ontwikkeld die voor alle hierboven genoemde omstandigheden en risico’s dekking biedt.

Schepen

Evenals voor equipment geldt voor schepen in de offshore-industrie dat er een enorme variëteit aan drijvend materieel wordt ingezet. Zeer geavanceerde schepen, speciaal ontworpen en gebouwd voor het werken aan offshore installaties, het bouwen en onderhouden van windmolen parken, het leggen van leidingen en kabels, etc. hebben geleid tot prachtige producten afgeleverd door de internationale scheepsbouwindustrie.

 

Bij INTRAMAR is veel kennis en ervaring aanwezig om de eigenaar en huurder van schepen en overig nat materieel adequaat te kunnen adviseren. De schepen waarvoor wij de dekking hebben ondergebracht zijn werkelijk wereldwijd actief. Van Nieuw Zeeland tot en met Venezuela en van Canada tot het Verre Oosten.

Acta Orion
Technisch

Technisch

Bij de uitvoering van werk in de (offshore) energie winning industrie wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen en inzet van kostbaar materieel. Ingeval er offshore wordt gewerkt aan installaties, leidingen, is de techniek zo mogelijk nog complexer en geavanceerder.

ZZP’er

U werkt als zelfstandig ondernemer voornamelijk in de olie & gas industrie of de offshore wind industrie?
Als het op verzekeren aankomt dan ervaart u dat uw tussenpersoon en/of uw verzekeraar onvoldoende kennis hebben van uw werkomstandigheden en het u daarom veel inspanning kost om de juiste verzekeringen af te kunnen sluiten?
Heeft u opdrachtgevers die van u verlangen dat u bepaalde verzekeringen dient aan te houden?
Krijgt u van opdrachtgevers, detacheerders of payroll organisaties inleencontracten aangeboden
waarvan u niet (geheel) kunt overzien welke gevolgen dit voor u heeft?
Dan bent u bij de specialisten van INTRAMAR aan het juiste adres.

Zzp-er

Specials

  • Weather Downtime Protection
  • Kidnap & Ransom verzekeringen: voor werk en verblijf in probleemlanden (verlaging eigen risico Construction All Risks polis)
  • Deductible Buy Back
  • Gehuurd materieel