Disclaimer

LET OP – Deze mededeling kan vertrouwelijke en bevoorrechte informatie bevatten die is bestemd voor het exclusieve gebruik van de beoogde ontvanger en uitsluitend eigendom is van INTRAMAR.

 

Alle informatie op deze website blijft eigendom van INTRAMAR en mag niet worden gebruikt of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Voorstellen en offertes zijn niet bindend, totdat beide partijen een volledige overeenstemming met hun wettelijke vertegenwoordigers hebben bereikt. De voorstellen bevatten persoonlijke en / of zakelijke informatie die met discretie worden behandeld door de ontvanger, in het bijzonder met betrekking tot bescherming van de privacy. Onze diensten worden geregeld door onze algemene voorwaarden. Voor zover deze niet bekend zijn of niet zijn overhandigd aan de eerste opdracht, wordt verwezen naar onze website www.intramar.nl of ze zullen worden overhandigd op aanvraag.

 

INTRAMAR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook als gevolg van de risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.