Verzekeringsdekking op maat

Wij spelen hierin graag een actieve rol. Zo toetsen wij voor onze klanten graag vooraf de contracten, aannemings-, huur- en inkoopvoorwaarden waarmee zij door opdrachtgevers worden geconfronteerd. Door onze ruime ervaring in de (offshore) energie industrie kunnen wij u vlot van commentaar voorzien waarmee mogelijke risicoverzwaring in dergelijke contracten kan worden voorkomen. Ingeval van definitieve contractvoorwaarden kunt u snel onze adequate aanbevelingen verwachten voor mogelijke aanpassingen in uw verzekeringspakket.

 

Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan:

  • Aansprakelijkheid: medeverzekering van de opdrachtgever en/of verhoging van het verzekerde bedrag en/of medeverzekering van activiteiten in Noord-Amerika;
  • Personeel: verzekering van repatriëringskosten van een offshore locatie/schip naar de wal;
  • Equipment: verzekering van gehuurde/verhuurde equipment tijdens transport/werken, etc.
  • Schepen: verzekering van de verplichtingen voortvloeiend uit een Charter Party

 

U zult ervaren dat wij het verzekeren zélf als sluitstuk zien van een gedegen risicotraject. Verzekeringen bewijzen over het algemeen vooral achteraf hun waarde.

 

Wij supporten u graag om claims en schades vóóraf te voorkomen. Dit komt niet alleen de relatie met uw opdrachtgevers en klanten ten goede, maar ook uw verzekeraars zullen dit aspect waarderen. Hetgeen vervolgens tot uitdrukking dient te omen in de beste voorwaarden en een goed premieniveau.

 

Onze werkwijze betekent overigens niet dat onze slagvaardigheid in het geding komt. Onze response is direct en daarmee op de kortst mogelijke termijn.

Verzekeringsdekking op maat
Kunnen wij u ergens mee helpen? Of heeft u vragen? Wij staan voor u klaar.