‘Aantal technologische claims in scheepvaart zal toenemen’

‘Aantal technologische claims in scheepvaart zal toenemen’

Middellandse Zee, Zuid-China en Zuidoost-Aziatische wateren zijn de belangrijkste schadehotspots (beeld: AGCS)

Branche: Zeevaart | Auteur: redactie | Publicatiedatum: woensdag 18 juli 2018

http://www.maritiemnederland.com/nieuws/aantal-technologische-claims-in-scheepvaart-zal-toenemen/item2891

Schades bij grote schepen zijn de afgelopen tien jaar met meer dan één derde (38%) gedaald. Tegenover de dalende schadetrend staan nieuwe risico’s door cyber, klimaat en ‘human failure’. Verzekeraars verwachten meer schades door cyberincidenten en technische defecten, blijkt uit de AGCS Safety & Shipping Review 2018.

AGCS (voluit: Allianz Global Corporate & Specialty) is de risicodrager voor corporate en specialty verzekeringen binnen Allianz Group. Ieder jaar publiceert AGCS een rapport over de schadetrends en -ontwikkelingen in de scheepvaart.

Enkele conclusies uit het rapport:

  • Wereldwijd zijn vorig jaar 94 grote schepen vergaan, één derde minder in tien jaar tijd. Bij één op de vier schades was slecht weer de oorzaak.
  • Meer schades in hotspots Zuid-China en Zuidoost-Aziatische wateren (30 schepen). Tyfoons, drukke vaarroutes en veiligheid op binnenlandse routes zijn belangrijke factoren. Er is een toename van het aantal incidenten in wateren rond de Noordpool.
  • Menselijke fouten zijn nog steeds een belangrijke oorzaak van ongelukken. Big data-analyse van het gedrag van de bemanning en bijna-ongevallen helpt bij het voorkomen van rampen.
  • Branden op ‘megaschepen’, emissieregels, klimaatverandering en autonome scheepvaart vormen nieuwe risico-uitdagingen. Verzekeraars verwachten meer schades door cyberincidenten en technische defecten.

 

Positieve trend

De daling in frequentie en ernst van het totaal aantal schades in het afgelopen jaar zet de positieve trend van het afgelopen decennium voort, zegt Baptiste Ossena, global product leader Hull & Marine Liabilities bij AGCS. De dalende schadetrend is volgens de verzekeraar vooral te danken aan verbeterde scheepsontwerpen en de positieve effecten van risicomanagement en veiligheidsregulering in de loop van de tijd.

Nu het gebruik van nieuwe technologie aan boord van schepen toeneemt, verwacht AGCS in de toekomst sterke veranderingen in het soort schades binnen de maritieme sector. “Het aantal technologische claims zoals cyberincidenten of technische defecten zal toenemen, naast de traditionele schades zoals aanvaringen of het vastlopen van schepen”, aldus Ossena.

Menselijke fouten

Menselijke fouten blijven een belangrijke oorzaak van incidenten. “De scheepvaart heeft in het verleden geleerd van de schades”, constateert Captain Rahul Khanna, global head of Marine Risk Consulting bij AGCS. “Voorspellende analyses kunnen het verschil maken tussen een veilige reis en een ramp.”

In het julinummer van Maritiem Nederland verscheen een interview met Peter van den Brink (Aon) over nieuwe risico’s in de scheepvaart.